Vol780女神尤妮丝Egg大理旅拍华丽黑旗袍配红丝袜秀丰满翘臀诱惑写真59P尤妮丝尤蜜荟

Vol780女神尤妮丝Egg大理旅拍华丽黑旗袍配红丝袜秀丰满翘臀诱惑写真59P尤妮丝尤蜜荟

余恒曰:"以脏腑分阴阳,论其末也。多语者易济,无声者难荣。

 小便混浊者,天气热则水混浊,寒则清洁,水体清而火体浊故也;又如清水为汤,则自然浊也,此所谓“皆属于热”,宜从寒者是也。五脏阳已竭,有阴无阳也。

是凡可辟邪安正者均可称为毒药,故曰“毒药攻邪”也。阴阳不和则气血离居,故实者偏实,虚者偏虚,彼此相倾也。

其经自缺盆上颈颊,挟口,上合于太阳,太阳为目上纲,阳明为目下纲。无气则阳虚,故洒然畏寒也。

故其方之大小轻重,皆宜因病而为之制也。若寒气客于膜原、络血之间,则血涩不行,故不得注于大经。

精夺则气夺而厥,故声喑于上,体废于下。胆木为病,燥金胜之,故面微有尘,体无膏泽,阳明在泉、司天,病亦如之。

Leave a Reply